WATERFILTERS.

De afgelopen weken zijn er weer veel waterfilters uitgereikt. De vraag hiernaar wordt steeds groter omdat veel (natuurlijke) watervoorzieningen (beekjes, rivieren, meertjes en waterputten) ernstig verontreinigd zijn en het  ongezuiverd gebruik van dit water leidt tot een slechte(re) gezondheid. Heel veel kinderen en volwassenen hebben hierdoor nierproblemen.

Daarom zijn er door pastor Joshua Paul in Rideegama, pastor Wasan in Welawaya en pastor Shanthan in het noorden veel mensen geholpen. En wij gaan door met de verstrekking van waterfilters. Ze kosten slechts € 15,00 en daarmee kunnen we veel veranderen in de levens van arme mensen.

                                

 

Eerste door Sharety aangelegde tubewell met purifyinstallatie in gebruik genomen. 

In het dorp Eswaqripuram is naast het opgeknapte Montessorischooltje nu ook een tubewell met purifyinstallatie ingebruik genomen. De secretaris en zijn vrouw verrichten tijdens hun laatste reis naar Sri Lanka (juni 2018) de opening. Meer dan 200 families gaan van het schone (drink)water profiteren. In het water dat tot nu toe wordt opgepompt zit te veel Calcium waardoor veel mensen nierproblemen hebben. De Calcium wordt er nu uitgehaald en het schone water wordt 2 keer per dag voor een gering bedrag per liter verkocht. Met de opbrengst wordt het onderhoud van de installatie en vervanging van de filters betaald.

Iedereen was geweldig blij en er was direct de vraag om ook in de omliggende dorpen eenzelfde voorziening aan te brengen. We gaan kijken of we daarvoor de benodigde middelen (€ 3.500,00 per installatie) bij elkaar kunnen krijgen.

 

Nieuwe computers en nieuwe kopieermachine voor Educatief Centrum in Rideegama.

Het educatief centrum in Rideegama was toe aan nieuwe computers. Reparatie van de oude computers ging teveel kosten. 

Ook de kopieermachine begaf het.  Met hulp van diverse bijdragen van sponsoren konden wij nieuwe computers en een nieuwe kopieermachine geven. Ze kunnen nu weer jaren vooruit.

Eerste steen gelegd in Talawakele.

Het enige lokaal van de Montessori school in Talawakele werd te klein. Zelfs in Sri Lanka is 63 kinderen in een lokaal teveel. Daarom hebben wij besloten een tweede lokaal te bouwen en de eerste steen daarvan is afgelopen week gelegd.

Onze voorzitter gaat er half maart 2018 een kijkje nemen en de vorderingen doornemen. We hopen dat het lokaal in augustus 2018 gereed is.

 

Montessori schooltje in Eswaripuram weer in gebruik.

In oktober 2017 werd door het vrouwencomité in het dorpje Eswaripuram onze hulp gevraagd om het Montessorischooltje weer op te starten. Dit schooltje is in 2009 gebouwd maar door gebrek aan middelen voor onderhoud verwaarloosd en in juli 2017 gesloten. De kinderen uit het dorp (35)  konden er niet meer heen. Wij hebben aan dit verzoek voldaan en geld gestuurd voor het opknappen. Maar onder de voorwaarde dat het dorp zou helpen met verven etc. en ook dat zij de salarissen van de onderwijzeressen zelf zouden gaan betalen. Dit is toegezegd en in januari 2018 is met man/vrouw  en macht  gewerkt aan de renovatie. Het resultaat: een prachtige school waar inmiddels weer 35 kinderen onderwijs krijgen. De mensen zijn zo blij en trots op deze gezamenlijke inspanning. Hieronder wat foto’s van oud en nieuw.

 

 

Projectbezoek door Sharety bestuur

De voorzitter van Sharety en zijn vrouw hebben het vernieuwde schooltje op 12 maart jl. tijdens hun rondreis langs de projecten bezocht. Ze waren enorm enthousiast over datgene dat door de gemeenschap tot stand is gebracht met het geld dat Sharety heeft gegeven.