HOERA!!! St. SHARETY bestaat 30 jaar

Ja, vandaag vieren wij ons officiële 30 jarig bestaan.

Het is wellicht iets eerder begonnen maar op 9 juni 1990 werd de stichting Sharety een feit.

 

Na al die jaren is het doel nog steeds hetzelfde: het helpen van de allerarmsten in Sri Lanka in hun materiële en geestelijke nood  met als uitgangspunt de Bijbel.

 

En wat hebben wij in die afgelopen 30 jaar veel mogen doen.

Zowel incidenteel met waterputten, tubewells, toiletjes, waterfilters, maar ook met fietsen en geiten en kippen.

Als structureel met o.a. ondersteuning van kindertehuizen en een ouderentehuis, door het oprichten en ondersteunen van vele (montessori) schooltjes, met het oprichten van een Day Care voor gehandicapten en door maandelijkse ondersteuning van weduwen en wezen.

 

Maar ook helpen we na hevige overstromingen met noodhulp, hielpen we na de tsunami met herbouwprojecten en na de burgeroorlog met wederopbouw en een microcredit hulpprogramma.

 

Kortom, op veel terreinen is Sharety actief geweest en nog steeds actief.

 

Hoewel het bestuur al 20 jaar in een vrij constante samenstelling dit werk op vrijwillige basis

vorm geeft en coördineert is dit geen reden om te stoppen. Nee, juist niet.  Met nog evenveel passie en werklust gaan wij door. Er is veel gedaan maar ook nog zoveel te doen.

Dankzij Gods zegen houden wij het vol en zijn er steeds de middelen om weer nieuwe dingen op te pakken.

 

Zo hebben we nu weer veel noodhulp gegeven in verband met de corona crisis, bouwen we op dit moment een compleet nieuwe school in Maha Oya en voeren we actie in het kader van ons jubileum voor fietsen en geiten/kippen voor de weduwen in het noorden.

 

Wilt u deze actie ondersteunen, maak dan een bijdrage over op rekeningnummer

NL84 RABO 0395 3584 18 t.n.v. St. Sharety onder vermelding “jubileum”

 

Wij willen hierbij ook onze sponsors bedanken. Vele zijn al jarenlang aan ons verbonden, anderen schenken eenmalig, maar met elkaar maken wij dit prachtige, bemoedigende en zinvolle werk mogelijk.