Projecten

Naast de lopende zaken (zie onder ACTUEEL) heeft Sharety een aantal projecten die structureel worden ondersteund en in standgehouden.

Maandelijks gaat hier geld heen om ze hun activiteiten te laten uitvoeren.

 

Educatief project. 

Sharety ondersteunt in dit programma meer dan 10 Montessorischooltjes, een DayCare, een educatief centrum met bibliotheek, een Day Care voor gehandicapten en enkele aanvullende onderwijslessen.

Jonge kinderen worden voorbereid op de basisschool en kinderen van de basisschool krijgen extra ondersteuning in diverse vakken.

De Day Care voor gehandicapten biedt 10 gehandicapten een dagbesteding gedurende 5 dagen per week.

 

Tehuizen.

Er worden 4 kindertehuizen (3 voor meisjes en 1 voor jongens) ondersteund.

Kinderen van gescheiden ouders of weeskinderen worden hier opgevangen en krijgen een schoolopleiding aangeboden.

Ook ouderen in een ouderentehuis worden geholpen. Zij hebben geen pensioen en krijgen hulp voor hun persoonlijke uitgaven.

 

Babyclinic.

Uit de sloppenwijk aan het strand in Dehiwela worden 100 baby’s gedurende 3 jaar begeleid om ze een goede en gezonde start te geven.

Sponsorprogramma.

Kinderen, ouderen, gezinnen, gehandicapten en weduwen worden geholpen met een maandelijkse ondersteuning door een sponsor in Nederland.

Voor kinderen is de bijdrage €20,00 per maand. Voor de overigen wordt € 25,00 in rekening gebracht.

 

Kerstpakketten.

Tot nu toe lukt het ons om via onze mediators jaarlijks duizenden kerstpakketten uit te delen aan arme gezinnen en arme schoolkinderen over heel Sri Lanka.

Een prachtige gelegenheid om ook onze doelstelling – het eveneens verkondigen van het evangelie – te realiseren.

Schuiven naar boven