Algemeen

Sharety, wie zijn wij en waar staan wij voor?

Stichting Sharety is een stichting opgericht door ouders die eind jaren tachtig één of meer kinderen uit Sri Lanka hebben geadopteerd. Geconfronteerd met veel armoede en bewogen geraakt door de bezoeken hebben zij besloten ook hulp te gaan verlenen aan de “achterblijvers”.

Sharety zoekt het zoveel mogelijk in kleinschalige en praktische projecten dicht bij de mensen. Daarmee willen we iedereen helpen en ondersteunen op Sri Lanka.

Er wordt gewerkt vanuit een christelijke achtergrond en levensovertuiging en Sharety gebruikt de Bijbel als grondslag en ziet de verspreiding van het evangelie als een onlosmakelijk onderdeel van de hulpverlening.

Sharety heeft een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers die regelmatig op eigen kosten naar Sri Lanka reizen om de projecten te bezoeken en te controleren. Doel hiervan is het maken van afspraken over de voortgang, het ontwikkelen van nieuwe projecten en het bemoedigen van de mensen.

In Sri Lanka wordt samengewerkt met lokale christelijke organisaties of plaatselijke voorgangers. De contacten zijn direct en persoonlijk waardoor er een goede verantwoording mogelijk is.

 

Sharety is als stichting ingeschreven bij de Kamer voor Koophandel onder nummer KvK41120665 en heeft een ANBI status (RSIN nummer 8029.44.450)

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Er is geen beloningsbeleid afgesproken en dus is het echt vrijwilligerswerk. De bestuursleden reizen regelmatig op eigen kosten naar de projecten in Sri Lanka.

Sharety heeft een beperkt privacybeleid. Alleen naam, adres, woonplaats zijn opgenomen in ons bestand en eventueel ook IBAN nummer van bank- of girorekening, emailadres en telefoonnummer als er sprake is van een sponsorrelatie. De gegevens door iedereen zelf aan ons verstrekt en dus met zijn/haar toestemming. IP adressen worden niet opgeslagen. De gegevens worden alleen gebruikt voor rechtstreekse correspondentie en contacten van onze stichting met de verstrekker. 

Gewenste verwijdering uit ons bestand kan worden aangegeven via onze email (sharety90@gmail.com) of via een briefje aan het secretariaat. 

U kunt ons ondersteunen door het overmaken van een gift op IBAN:

NL84 RABO 0395 3584 18 (uw giften zijn fiscaal aftrekbaar)

Kijk voor activiteiten onder het tabblad actueel.

 

Schuiven naar boven