Algemeen

Sharety, wie zijn wij en waar staan wij voor?

Stichting Sharety is een stichting opgericht door ouders die eind jaren tachtig één of meer kinderen uit Sri Lanka hebben geadopteerd. Geconfronteerd met veel armoede en bewogen geraakt door de bezoeken hebben zij besloten ook hulp te gaan verlenen aan de “achterblijvers”.

Sharety zoekt het zoveel mogelijk in kleinschalige en praktische projecten dicht bij de mensen. Daarmee willen we iedereen helpen en ondersteunen in Sri Lanka.

Er wordt gewerkt vanuit een christelijke achtergrond en levensovertuiging en Sharety gebruikt de Bijbel als grondslag en ziet de verspreiding van het evangelie als een onlosmakelijk onderdeel van de hulpverlening.

 

Sharety heeft een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers die regelmatig grotendeels op eigen kosten naar Sri Lanka reizen om de projecten te bezoeken en te controleren. Doel hiervan is het maken van afspraken over de voortgang, het ontwikkelen van nieuwe projecten en het bemoedigen van de mensen.

In Sri Lanka wordt samengewerkt met lokale christelijke organisaties of plaatselijke voorgangers. De contacten zijn direct en persoonlijk waardoor er een goede verantwoording mogelijk is.

 

Sharety is als stichting ingeschreven bij de Kamer voor Koophandel onder nummer KvK41120665 en heeft een ANBI status (RSIN nummer 8029.44.450)

Het bestuur bestaat dus uit vrijwilligers. Er is derhalve geen beloningsbeleid afgesproken en dus is het echt vrijwilligerswerk. De bestuursleden ontvangen sinds enkele jaren een vrijwilligersvergoeding. Voor bestuursleden die de reizen niet zelf kunnen bekostigen is de vergoeding van 1 ticket per jaar mogelijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sharety heeft een beperkt privacybeleid. Alleen naam, adres, woonplaats zijn opgenomen in ons bestand en eventueel ook IBAN nummer van bank- of girorekening, emailadres en telefoonnummer als er sprake is van een sponsorrelatie. De gegevens zijn door iedereen zelf aan ons verstrekt en dus met zijn/haar toestemming. IP adressen worden niet opgeslagen. De gegevens worden alleen gebruikt voor rechtstreekse correspondentie en contacten van onze stichting met de donateurs. 

Gewenste verwijdering uit ons bestand kan worden aangegeven via onze email (sharety90@gmail.com) of via een briefje aan het secretariaat. 

U kunt ons ondersteunen door het overmaken van een gift op IBAN:

NL84 RABO 0395 3584 18 (uw giften zijn fiscaal aftrekbaar)

Of via deze QR code

Schuiven naar boven