Actueel

Zie voor dagelijkse actualiteit de rubriek facebook op deze website

HOERA !!!!   St. SHARETY bestaat 30 jaar.

 

Ja, vandaag vieren wij ons officiële 30 jarig bestaan.  Het is wellicht iets eerder begonnen maar op 9 juni 1990 werd de stichting Sharety een feit.

Na al die jaren is het doel nog steeds hetzelfde: het helpen van de allerarmsten in Sri Lanka in hun materiële en geestelijke nood  met als uitgangspunt de Bijbel.

En wat hebben wij in die afgelopen 30 jaar veel mogen doen.

Zowel incidenteel met waterputten, tubewells, toiletjes, waterfilters, maar ook met fietsen en geiten en kippen.

Als structureel met o.a. ondersteuning van kindertehuizen en een ouderentehuis, door het oprichten en ondersteunen van vele (montessori) schooltjes, met het oprichten van een Day Care voor gehandicapten en door maandelijkse ondersteuning van weduwen en wezen.

Maar ook helpen we na hevige overstromingen met noodhulp, hielpen we na de tsunami met herbouwprojecten en na de burgeroorlog met wederopbouw en een microcredit hulpprogramma.

Kortom, op veel terreinen is Sharety actief geweest en nog steeds actief.

Hoewel het bestuur al 20 jaar in een vrij constante samenstelling dit werk op vrijwillige basis

vorm geeft en coördineert is dit geen reden om te stoppen. Nee, juist niet.  Met nog evenveel passie en werklust gaan wij door. Er is veel gedaan maar ook nog zoveel te doen.

Dankzij Gods zegen houden wij het vol en zijn er steeds de middelen om weer nieuwe dingen op te pakken.

Zo hebben we nu weer veel noodhulp gegeven in verband met de corona crisis, bouwen we op dit moment een compleet nieuwe school in Maha Oya en voeren we actie in het kader van ons jubileum voor fietsen en geiten/kippen voor de weduwen in het noorden.

Wilt u deze actie ondersteunen, maak dan een bijdrage over op rekeningnummer

NL84 RABO 0395 3584 18 t.n.v. St. Sharety onder vermelding “jubileum”

Wij willen hierbij ook onze sponsors bedanken. Vele zijn al jarenlang aan ons verbonden, anderen schenken eenmalig, maar met elkaar maken wij dit prachtige, bemoedigende en zinvolle werk mogelijk.

Hieronder nog wat foto’s van activiteiten in de afgelopen 30 jaar.

Voor actuele, vrijwel dagelijkse updates van onze activiteiten verwijzen wij u naar het kopje “Facebook”.  Dan blijft u helemaal bij.

 

 

 

 

 

TOILETJES bij nieuw Montessori schooltje nu al gerealiseerd. 

Schreven wij in ons vorige stukje dat er nog 2 toiletjes bij dit schooltje moesten worden gebouwd: we kunnen nu mededelen dat ze zijn gebouwd en er prachtig uit zien.  De kinderen (jongens en meisjes) kunnen nu ieder naar hun eigen toilet.

NIEUW MONTESSORI SCHOOLTJE GESTART in MAYA OYA.

Vanaf 1-1-2019 is er onder toezicht van pastor Dilip Mendis en pastor Sudath een nieuw Montessori schooltje gestart in Maya Oya. Dit ligt in het oosten van Sri Lanka en in dit gebied was nog geen Montessori schooltje met een christelijke identiteit. Het schooltje is gestart onder leiding van een gekwalificeerde leerkracht en bij de start waren er al meer dan 25 aanmeldingen. De weerstand van de boeddhistisch monnik is groot en zelfs de politie werd ingeschakeld. Maar de inspectie voor het onderwijs heeft aangegeven dat men gerechtigd is om een schooltje te starten mits aan de basisvoorwaarden is voldaan. Zo moeten nog 2 toiletjes worden gebouwd, maar dat gaat zeker gebeuren.

De school is voorlopig gehuisvest in een tijdelijke accommodatie. Als na verloop van tijd blijkt dat de school goed draait en bestaansrecht heeft gaan wij kijken of een permanent gebouw geplaatst kan worden.

Weer een project gerealiseerd in het kader van de educatie van jonge kinderen uit arme gezinnen in  Sri Lanka

2019.

SPEELTOESTELLEN.

Eindelijk konden de nieuwe speeltoestellen voor de Montessori school in Norwood worden gemaakt en geplaatst. Dit heeft lang geduurd want er was geen geschikte plaats en het heeft 11 maanden geregend in dit gebied. Maar nu kunnen de 35 kinderen van dit schooltje ook lekker buiten spelen als het droog is. De st. Esther helpt Sri Lanka uit Zierikzee heeft aan dit project meebetaald.

     

WATERFILTERS.

De afgelopen weken zijn er weer veel waterfilters uitgereikt. De vraag hiernaar wordt steeds groter omdat veel (natuurlijke) watervoorzieningen (beekjes, rivieren, meertjes en waterputten) ernstig verontreinigd zijn en het  ongezuiverd gebruik van dit water leidt tot een slechte(re) gezondheid. Heel veel kinderen en volwassenen hebben hierdoor nierproblemen.

Daarom zijn er door pastor Joshua Paul in Rideegama, pastor Wasan in Welawaya en pastor Shanthan in het noorden veel mensen geholpen. En wij gaan door met de verstrekking van waterfilters. Ze kosten slechts € 15,00 en daarmee kunnen we veel veranderen in de levens van arme mensen.

                                

Eerste door Sharety aangelegde tubewell met purifyinstallatie in gebruik genomen. 

In het dorp Eswaqripuram is naast het opgeknapte Montessorischooltje nu ook een tubewell met purifyinstallatie ingebruik genomen. De secretaris en zijn vrouw verrichten tijdens hun laatste reis naar Sri Lanka (juni 2018) de opening. Meer dan 200 families gaan van het schone (drink)water profiteren. In het water dat tot nu toe wordt opgepompt zit te veel Calcium waardoor veel mensen nierproblemen hebben. De Calcium wordt er nu uitgehaald en het schone water wordt 2 keer per dag voor een gering bedrag per liter verkocht. Met de opbrengst wordt het onderhoud van de installatie en vervanging van de filters betaald.

Iedereen was geweldig blij en er was direct de vraag om ook in de omliggende dorpen eenzelfde voorziening aan te brengen. We gaan kijken of we daarvoor de benodigde middelen (€ 3.500,00 per installatie) bij elkaar kunnen krijgen.

 

Nieuwe computers en nieuwe kopieermachine voor Educatief Centrum in Rideegama.

Het educatief centrum in Rideegama was toe aan nieuwe computers. Reparatie van de oude computers ging teveel kosten. 

Ook de kopieermachine begaf het.  Met hulp van diverse bijdragen van sponsoren konden wij nieuwe computers en een nieuwe kopieermachine geven. Ze kunnen nu weer jaren vooruit.

Eerste steen gelegd in Talawakele.

Het enige lokaal van de Montessori school in Talawakele werd te klein. Zelfs in Sri Lanka is 63 kinderen in een lokaal teveel. Daarom hebben wij besloten een tweede lokaal te bouwen en de eerste steen daarvan is afgelopen week gelegd.

Onze voorzitter gaat er half maart 2018 een kijkje nemen en de vorderingen doornemen. We hopen dat het lokaal in augustus 2018 gereed is.

Montessori schooltje in Eswaripuram weer in gebruik.

In oktober 2017 werd door het vrouwencomité in het dorpje Eswaripuram onze hulp gevraagd om het Montessorischooltje weer op te starten. Dit schooltje is in 2009 gebouwd maar door gebrek aan middelen voor onderhoud verwaarloosd en in juli 2017 gesloten. De kinderen uit het dorp (35)  konden er niet meer heen. Wij hebben aan dit verzoek voldaan en geld gestuurd voor het opknappen. Maar onder de voorwaarde dat het dorp zou helpen met verven etc. en ook dat zij de salarissen van de onderwijzeressen zelf zouden gaan betalen. Dit is toegezegd en in januari 2018 is met man/vrouw  en macht  gewerkt aan de renovatie. Het resultaat: een prachtige school waar inmiddels weer 35 kinderen onderwijs krijgen. De mensen zijn zo blij en trots op deze gezamenlijke inspanning. Hieronder wat foto’s van oud en nieuw.

Projectbezoek door Sharety bestuur

De voorzitter van Sharety en zijn vrouw hebben het vernieuwde schooltje op 12 maart jl. tijdens hun rondreis langs de projecten bezocht. Ze waren enorm enthousiast over datgene dat door de gemeenschap tot stand is gebracht met het geld dat Sharety heeft gegeven.

Schuiven naar boven